Samenwerken

Anders dan de meeste intermediairs kiezen wij er voor om samenwerking met de zelfstandige als vertrekpunt te nemen. Als je een professional bent die tot de kwalitatieve top behoort, kun je op onze volledige aandacht rekenen. Mede daarom werken we met een selecte groep professionals. We zijn trots op het consequent doorvoeren van twee belangrijke principes in onze samenwerking met zelfstandig professionals: vertrouwen en toegevoegde waarde.

Tijdelijke coalities

De komende jaren ontwikkelt de manier van samenwerken zich verder. Nu beperkt de vraag zich vaak nog tot een deel van het vraagstuk. Zo ook de oplossing. Zelfstandigen zetten zich vaak individueel in op basis van een uurtarief. Hollandse Nieuwe anticipeert ook opĀ andere vormen. Bijvoorbeeld door het samenstellen van teams. Deze tijdelijke coalities fixen samen een complex vraagstuk.

Schaarste kiest

Opdrachtgevers realiseren zich niet altijd dat er steeds meer schaarste is op de arbeidsmarkt van hoog opgeleiden. Logisch, als de groep zelfstandig professionals blijft groeien. Zelfstandigen genoeg, kwaliteit is schaars. Wij profileren onze professionals vroegtijdig bij opdrachtgevers. Zo proberen we de urgentie voor te zijn. Zowel voor de opdrachtgever als voor de zelfstandige. Dan valt er nog te kiezen.