Veranderende markt

We verwachten dat een eerder ingezette ontwikkeling op de markt van arbeid zich verder door zal zetten. Hierin zien we dat de interim- en adviesmarkt tussen twee markten in beweegt. Aan de ene kant is het de uitzendmarkt die delen van de onderkant van deze markt ‘pakt’. En vanaf de andere kant beweegt de topconsultancymarkt (de Mc Kinsey’s van deze wereld) zich ook steeds meer naar de interimmarkt. Naast advies ook executiekracht tonen.

meerdere dimensies

Daarnaast zien we de vraag van opdrachtgevers veranderen. Steeds vaker onderkennen opdrachtgevers dat hun vraagstuk meerdere dimensies heeft. En dat ook de oplossing gezocht moet worden in een meer integrale benadering. Dus vaker over de grenzen van disciplines heen en ook over de grenzen van de organisatie in wisselende coalities.

positie

Voor Hollandse Nieuwe betekent dit dat we doorgaan op de ingezette lijn. Zo blijven we aan de kwalitatieve bovenkant van de interimmarkt werken. Een focus op kwaliteit en niet op volume. Daarnaast zijn we al een tijdje aan het experimenteren met het aanpakken van integrale vraagstukken en het werken in multidisciplinaire teams. Dit is ingewikkelder dan we dachten.