Vakgebieden

De professionals waar Hollandse Nieuwe mee samenwerkt zijn gespecialiseerd in hrm, communicatie of (verander)management. We hebben onze eigen kijk op deze disciplines en houden daar in de selectie van opdrachten en zelfstandigen rekening mee. Enerzijds zien we dat de grenzen steeds verder vervagen tussen de verschillende vakgebieden. Mede door de veel uitgesproken wens van bepalers voor een integralere benadering van vraagstukken. Een zware dobber in de praktijk. Anderzijds zien we een verdergaande specialisatie. Professionals met in diepte verstand van- en ervaring met een deelgebied. Bijvoorbeeld woordvoering, reorganisatie of organisatieontwerp.

Hrm

Ook wel P&O genoemd. En daar zit vaak de crux. De ‘P-kant’ heeft meestal veel accent. In het vak werken veel sterk mensgeoriënteerde professionals die wat ons betreft te weinig oog hebben voor de hardere kant van de zaak. Onvoldoende kijken vanuit een bedrijfskundig en organisatiekundig perspectief. Interessant zijn de vakmensen die in staat zijn hard en zacht aan elkaar te verbinden. Weten dat het vak ten dienste staat van de lijn en de organisatiedoelstellingen. Kritische vragen kunnen stellen over kpi’s, de directie wijzen op inconsistentie ten aanzien van die mooie kernwaarden. Duidelijk kunnen maken dat resultaat en gedrag te koppelen is. Van die dingen.

Communicatie

Wat ons betreft een echt vak. Tuurlijk is iedereen er van. Maar vakprofessionals maken het verschil. Als je een reorganisatie communicatief zo kunt begeleiden dat er weinig ‘frictie’ is, dan is dat meer dan gezond boerenverstand. Als je in staat bent de directie aan te tonen dat hun gewenste instrument niet toereikend is maar de achterliggende vraag en oplossingsrichting kunt benoemen, dan begrijp je ook de taal en het belang buiten je vak. Wat ons betreft is communicatie een verbindend geweten van de organisatie. En vaak versterkend met hrm. Engagement en arbeidsmarktmanagement zijn daar voorbeelden van.

Verandermanagement

Veranderingen zijn zeker te managen. Alhoewel wij de betrekkelijkheid van maakbaarheid inzien, is er nog behoorlijke ruimte voor invloed op het gedrag en resultaat van mensen. Vaak zijn  de doelstellingen en de mensen niet goed op elkaar afgestemd. In de basis lijkt het dan scheef te zitten. Dat vraagt om scherpe analyse, duidelijke gesprekken en een overstijgend perspectief. De echte veranderaars zijn sterk in het verbinden van inhoud én in het verbinden van mensen. Een schaarse combinatie.