Onze visie

Hollandse Nieuwe zit in het hart van de ontwikkelingen op de markt van arbeid.
En als we verder uitzoomen zien wij dat we in een bijzonder tijdgewricht zitten. De manieren waarop we onszelf organiseren en sturen zijn niet altijd meer passend. Wij geloven dat we de komende periode een aantal bewegingen maken. We hebben 4 bewegingen beschreven. Van control naar vertrouwen. Van robuust en vaste structuren naar flexibel en wisselende verbanden. Van optimalisatie en efficiency naar innovatie en effectiviteit. Van economische winst naar meervoudige opbrengsten. We hebben ze verder uitgediept tijdens onze congressen (zie kennis).

Inzoomen

Als we inzoomen op de arbeidsmarkt zien we dat hoog opgeleiden steeds schaarser worden. Werkgevers zijn daarmee minder bepalend in de wijze van samenwerken. De toename in diversiteit van type arbeidsrelaties en werkvormen is daar een uiting van. Zo zijn zelfstandig professionals steeds dominanter aanwezig. Vaak op zoek naar onafhankelijkheid en ruimte voor professionele eer. Door een meer integrale benadering van vraagstukken worden teams samengesteld die een oplossing kunnen bieden. En deze teams zijn niet opgehangen aan één type (arbeids)relatie. We krijgen meer mengvormen. Wij experimenteren hiermee in onze guiding coalition.

Zelfstandig professionals

De explosieve groei van zelfstandig professionals is opvallend. Alsof loondienst niet meer hip is. Lijkt ons onzin, termen als ‘loonslaaf’ hekelen wij. In onze ogen is maar een smaldeel van de huidige zelfstandigen echt geschikt voor deze werkvorm. De meest krachtige zijn die professionals die een zeer bewuste keuze hebben gemaakt om zelfstandig te zijn. Bovendien weten zij goed wat hun toegevoegde waarde is. En kunnen ze snel hechten en onthechten. Verrassend vinden wij het beperkt aantal jonge (35-) zelfstandigen. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de zelfstandig professionals 35+ is. Alsof je eerst moet ‘stagelopen’ in loondienst.