Leergang Haarscherpe HR-adviseur

Leer vanuit een heldere vraag op strategisch niveau de dialoog te voeren met de lijn, over de toekomst van de organisatie en de mensen die er werken. Met onder meer Tony's Chocolonely GameChanger Arjen Boekhold.

Start 

volgt nog

Locatie 

volgt nog

Docent(en) 

Dick Dam, Tinette de Boer, Arjen Boekhold, Agnes Bergmeijer,

Kosten 

volgt nog

Aantal dag(del)en 

4 dagdelen

Voor 

hr-adviseur en -managers

Expertisegebieden 

,

HR & lijn | in gesprek | verfrissend SPP

Werk je al jaren aan SPP en komt het maar niet van de grond? Verplichte invuloefening, alle overzichten keurig ingevuld, hard gewerkt en dan….een vraagteken? In veel organisaties blijft het daarbij steken. Ondertussen weet je hoe belangrijk het is om vooruit te kijken, naar de toekomst van je organisatie en naar wat die betekent voor de mensen, nu én straks. In deze leergang maak je kennis met een nieuwe route, zodat je het anders aan kunt pakken. Op deze route staat de inhoudelijke, strategische dialoog centraal, tussen hrm en de lijn, vanuit verschillende perspectieven.  

We leren je hoe je deze route zelf kunt bewandelen. Wat het je brengt, wat je tegenkomt, wat je kunt inzetten, hoe je hobbels neemt, wat het je oplevert. We voeden en inspireren je, met experts die hun kennis en ervaring met je delen. Je leert hoe je die dialoog kunt voeren, je ervaart en oefent. We maken het klein, behapbaar. Je gaat in een duo van HR-professional en lijnmanager in vier maanden tijd een echte vraag uit jullie organisatie voorzien van een concreet antwoord, dat je direct in de praktijk kunt brengen. En daarna kun je dit zelf op andere plekken in je organisatie toepassen, samen met het management.
Zo bouwen we ondertussen met elkaar ook aan de relatie tussen hrm en lijnmanagement, want die kunnen elkaar vaak veel meer versterken.

Strategisch én praktisch vooruitkijken naar mens en organisatie
In vier dagdelen verrijk je je kennis, inzicht en praktische vaardigheden. Daarin heeft de dialoog tussen HR en de lijn een grote plek. Net als de verbinding tussen de strategische doelen van je organisatie en de mensen die er werken.
Je krijgt theorie, gespreksvoeringstools en inspiratie aangereikt en we werken met casuïstiek uit de praktijk. Op dat laatste ligt veel nadruk. We gaan oefenen, oefenen, oefenen. Vanuit concrete situaties ontwikkel je vaardigheden en een aanpak die bij jullie past.
Je meldt je aan als adviseur en doorloopt dit hele proces als duo met een lijnmanager uit jouw organisatie. Deze lijnmanager, bijvoorbeeld een teamleider of afdelingshoofd, sluit aan bij de eerste sessie en is tijdens de rest van de leergang op de achtergrond aanwezig. Samen werk je gedurende deze leergang aan jullie eigen casus. We maken daarbij glashelder wie welke rol heeft in het proces.

Sessie 1: verkenning van de strategische vraag
In deze eerste sessie ben je als duo aanwezig: de hr-professional en de lijnmanager. Gezamenlijk verken je jullie vraag. Waar lig je wakker van als leidinggevende? Een stap die maar al te vaak wordt overgeslagen. Daarbij kiezen we een afgebakende scope en concrete doelen. Zodat je focus houdt en niet verzandt in de veelheid aan onderwerpen.
Inspiratie in deze sessie komt onder meer van expertdocent en strateeg Arjen Boekhold. Hij is de bedenker van de impactstrategie van Tony’s Chocolonely. Arjen neemt je mee in zijn aanpak en in de vraag waarom het zo belangrijk is om hier bewust bij stil te staan.
In sessie 1 doen we een eerste verkenning. In sessie 2 en 3 verdiepen we, door jullie vraag te koppelen aan jullie organisatiestrategie en de mensen in jouw organisatie.

Sessie 2: dialoog over strategie, met Tony’s Chocolonely-GameChanger Arjen Boekhold
Deze sessie staat in het teken van strategie en strategische gespreksvoering met de lijn. Expertdocent Arjen Boekhold is er ook deze keer bij. Hij weet als geen ander hoe je het gesprek voert over strategie. Arjen deelt zijn ervaringen en daagt je uit tot praktische keuzes. Waar begin je? Wat zijn de strategische doelen van je organisatie of van de afdeling (dus: waar doen we het voor)? Welke in- en externe ontwikkelingen raken ons? Je leert hoe je hierover een strategisch gesprek voert met de leidinggevende. Welke vragen je kunt stellen. En wat je kunt doen als de leidinggevende even niet weet wat de volgende stap is. Arjen zorgt ervoor dat je anders gaat denken, kansen ziet, over grenzen kijkt en praktische oplossingen creëert, ook als het complex is. 

Sessie 3: dialoog over de mens in je organisatie, met invloedexpert Agnes Bergmeijer
Het tweede thema voor dat strategische gesprek met je leidinggevende is de mens in je organisatie. Kerndocent Tinette de Boer leert je kijken naar onder meer kritische posities, wat deze betekenen en hoe ze veranderen. Agnes Bergmeijer – expertdocent deze ochtend – leert je hoe je een open gesprek voert over het (op onderdelen gevoelige) onderwerp ‘de mens in de organisatie’. Welke vragen stel je? En hoe? Zodat je samen kunt ontdekken wat je nodig hebt in de toekomst. Wat je kritische posities zijn. Wat je nu in huis hebt, hoe de prestaties zijn en wat je daarmee kunt. En ook wat het verborgen potentieel is. Na deze sessie weet je hoe je dit samen op tafel krijgt.

Sessie 4: van heldere analyse naar onderbouwde vervolgstappen
En als je dan alles hebt opgehaald, is het tijd voor die volgende stap. Je leert tot een goede, heldere analyse te komen en op basis daarvan tot onderbouwde conclusies. Steeds gekoppeld aan de strategische doelstellingen en de mensen in je organisatie. Hier gaan we naartoe, dit hebben we in huis en dan: dit zijn de vervolgstappen die we moeten zetten. Met als resultaat dat je onderbouwd vervolgacties kunt bepalen en inzetten.

Rode draad: procesbegeleiding
Twee kerndocenten begeleiden je op deze nieuwe route. Zij focussen onder meer op de rolverdeling tussen HRM en de lijnmanager en op de stappen die je samen te zetten hebt in het proces. Ze helpen jou te focussen op de dialoog. En ze reiken je daarvoor diverse methodieken aan, zoals HR3P en een impactmodel voor kritische posities. Uiteraard delen ook zij hun eigen expertise met je. Ze helpen je daarnaast bij het leggen van logische verbindingen tussen alle onderdelen en ze dagen je uit: ga het maar doen, ook tussen de bijeenkomsten door, experimenteren. Dan werk je aan een concrete opgave in je eigen context.

Na deze leergang

  • kun je vanuit een heldere vraag, met een afgebakende scope, het gesprek voeren over de toekomst van de organisatie en de mensen die er werken
  • kun je op strategisch niveau de dialoog met de lijn voeren over organisatie-/afdelingsdoelen en de in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn
  • kun je op strategisch niveau de dialoog met de lijn voeren over (de behoefte aan) de mensen die er werken en het verborgen potentieel
  • ben je vanuit HRM in staat regie te (laten) voeren op het proces en weet je de juiste mensen en expertise bij elkaar te brengen
  • kun je met de aangereikte methodieken in jouw praktijk aan de slag om te komen tot een heldere analyse, onderbouwde conclusies en concrete vervolgstappen

De leergang is gemaakt voor:

  • hrm-adviseurs | -managers (in een duo* met een lijnmanager)
  • zorg | onderwijs | publiek | dienstverlening | handel & industrie


* Je meldt je aan als adviseur en doorloopt dit hele proces als duo met een lijnmanager uit jouw organisatie, bijvoorbeeld een teamleider of afdelingshoofd. Je werkt in deze leergang aan een praktijkcasus van het organisatieonderdeel van de lijnmanager. Dit doe je samen. De lijnmanager is alleen aanwezig bij het eerste dagdeel. Als HRM-professional volg je alle dagdelen.

Er kunnen 14 tot 18 deelnemers meedoen.

EXPERTDOCENTEN

Arjen Boekhold
Arjen is interim-manager, side-kick en uitdager, gespecialiseerd in leiderschapsvraagstukken en transitie. Op LinkedIn vind je hem als Game Changer bij Game Changer Unltd. Hij is de bedenker van de Tony’s Chocolonely impactstrategie. Daarin combineerde hij een ambitieuze visie met praktische uitvoering. Arjen werkt in een internationaal netwerk van experts op allerlei vakgebieden. Zijn expertise ligt op het gebied van organisatiekoers en -missie en hoe je die verbindt met de mensen die in de organisatie werken. Arjen is ook parttime docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
www.gamechanger.eu/
www.linkedin.com/in/arjenboekhold/

Agnes Bergmeijer
Agnes is een zeer ervaren trainer/procesbegeleider en trainingsacteur als het gaat om strategische gespreksvoering en het optimaal benutten van je eigen invloed in gesprekken. Zij licht kort de achtergrond en werkwijze van gesprekstechnieken toe die je hiervoor kunt inzetten en begeleidt je in de praktische toepassing ervan door het gewoon te doen. Welke technieken zet je bijvoorbeeld in als het toekomstbeeld onscherp is/blijft? Of als een leidinggevende wegbeweegt van het onderwerp in een gesprek? Agnes geeft je inzicht in de invloed die je zelf hebt in de dialoog over de mens in je organisatie, en laat je zien wat het je kan opleveren als je eens een andere communicatiestijl toepast dan je gewend bent.
www.linkedin.com/in/agnesbergmeijer/


VASTE KERNDOCENTEN

Dick Dam
Ruim 12 jaar geleden richtte Dick Hollandse Nieuwe op, met onder meer hrm als core business. Dick is opgeleid als docent en al lang werkzaam op het gebied van arbeid en de arbeidsmarkt, eerder onder meer als directeur bij een landelijk interimbureau. Hij helpt regelmatig hr-teams om partner te worden op strategisch niveau.

Tinette de Boer
Als consultant bij Hollandse Nieuwe werkt Tinette op het snijvlak van organisatieontwikkeling en hrm. Ze heeft in veel verschillende organisaties gewerkt als interimmer. Meerdere opdrachtgevers hielp ze SPP in de praktijk te brengen. Ze is opgeleid op het gebied van hrm en finance.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De leergang bestaat uit 4 dagdelen. Wat je hebt geleerd pas je tussendoor toe in je eigen context en casus (samen met de lijnmanager). De doorlooptijd is vier maanden.
Na afloop krijg je een certificaat.

Aanmelden
Zodra je je kunt aanmelden, lees je dat hier. Als je ons volgt op LinkedIn, ben je de eerste die het weet! 

Intakegesprek
We starten met individuele intakegesprekken. Die plannen we met jou in zodra je je aanmeldt.

Kosten en locatie
De kosten volgen nog, maar zijn per duo, all-in. Deze prijs is inclusief al het lesmateriaal, catering en de locatie, en exclusief btw.
De sessies zijn in een trainingsruimte in Groningen. De exacte locatie volgt.

Lees meer over HRM, Veranderkunde, Communicatie