Krachtig HR Verandert #2

over type vraagstukken en mooie praktijkervaringen

Hoe meer mensen, hoe meer perspectieven. Met die insteek spraken we met 20 HR-managers en 13 HR-adviseurs over hun praktijkervaringen bij verandervraagstukken. Bij welke typen verandering worden zij betrokken en hoe ziet hun rol er dan uit? In deze tweede editie van KrachtigHRVerandert nemen we je mee langs een paar mooie voorbeelden die de deelnemers met ons hebben gedeeld en duiden we het type verandervraagstukken waarbij HR een belangrijke rol speelt.

Met deze gesprekken deden we een veldonderzoek naar de (gewenste) rol van HR bij verandervraagstukken. We spraken met managers en adviseurs uit vier verschillende sectoren: zorg, onderwijs, publieke sector en (zelfstandige) dienstverlening.

Type vraagstukken
We kunnen een aantal typen vraagstukken van elkaar onderscheiden:

  • Ontwikkeling, waarbij het bijvoorbeeld gaat over het aanpassen van werkprocessen, talentontwikkeling, digitalisering en taakdifferentiatie.
  • Denk hierbij aan de overgang van familiecultuur naar een professionele cultuur, leernetwerken, gedragsverandering en feedbackcultuur.
  • Strategie, met zaken als strategische koers, kernwaarden en samenwerken over organisaties heen.
  • Eigen afdeling, waarbij de focus ligt op positionering in de organisatie, versterking van adviesvaardigheden en professionalisering in de brede zin.

Om deze typen vraagstukken te duiden, delen we hieronder drie mooie voorbeelden die we te horen kregen bij ons veldonderzoek.

Strategie: arbeidsmarkt vraagt om verandering
HR-professionals van meerdere zorginstellingen vertelden over de krapte op de arbeidsmarkt, een complex vraagstuk dat om een andere benadering vraagt. Reguliere werving & selectie is niet meer genoeg en ook per vacature werven levert te weinig op. Terwijl dat wel de eerste neiging is van HR. Ze vertelden dat ze uitzoomen en vanuit verschillende organisaties contact zoeken met elkaar. Vooruitgang vraagt om verbinding. Ze kijken naar gezamenlijke werving, zoeken naar nieuwe ideeën, bijvoorbeeld voor de verschillende generaties, en gaan samen personeel opleiden. Kijken in de volle breedte dus!

Cultuur: op de handen zitten
HR-professionals worden ook vaak betrokken bij verandervragen rondom cultuur. Door hun positie in de organisatie en de voelsprieten die ze hebben, zijn ze onmisbaar bij dit type vraagstukken. Vanuit het onderwijs kwam een mooi voorbeeld over het veranderen van de werkcultuur. Teamleiders vragen regelmatig hulp aan HR bij casuïstiek van een medewerker. Waar HR geneigd is om snel oplossingen te bieden, gingen ze nu juist op de handen zitten. Door de juiste vragen te stellen aan de teamleiders en hen ruimte te geven, kwamen zij al snel zelf met een goede oplossing. Zo draagt HR bij aan het meer in positie brengen van de teamleiders en het professionaliseren van de organisatie.

Eigen afdeling: HR ontwikkelt HR
De HR-afdeling van een organisatie is er voor het personeel, dus ook voor zichzelf. Een mooi voorbeeld hiervan komt van een zorgorganisatie in Friesland. Het is duidelijk dat er ontwikkeling nodig is op adviesvaardigheden van het team. Aan de hand van onder andere klantarena’s en ambitiegesprekken wordt duidelijk welke kant het team op wil. Zelf ziet HR in dat ook HR soms hulp nodig heeft en met externe begeleiding krikken ze hun adviesvaardigheden op. Een sterk staaltje HR ontwikkelt HR!

De toekomst
Mooie voorbeelden vinden wij en dit zijn nog maar drie van de vele verhalen die we hebben gehoord. Binnenkort kun je meer verhalen horen, want deze gaan we delen in een podcast! We gaan in gesprek met verschillende HR-professionals over hun ervaringen in het vak. De podcast vind je binnenkort op Spotify.

In de volgende aflevering van de reeks KrachtigHRVerandert nemen we je mee naar de HR-professional zelf. Wat doet zij al goed, waar zit potentie en waar beweegt het vak naartoe?

Lees meer over HRM, Veranderkunde, Communicatie