Altijd kijkt ze naar het unieke. Dan bepaalt ze wat er nodig is. Vanuit de overtuiging dat iedere situatie anders is, interactie tussen mensen steeds centraal staat en je het verst komt als je multidisciplinair werkt. Het moet zoals het past bij de organisatie en de mensen. Ze kijkt met de blik van de antropoloog.

Bij de politie was Karin leidinggevende, bij KPMG adviseur en sinds 20 jaar is ze zelfstandig consultant en opleider, met cultuur, leiderschap en integriteit als specialiteiten. Zwaar? Nee, hoor. Als Karin er is, is er energie, relativering, pragmatisme en resultaat. En heel veel expertise. Verhalen vertelt ze vaak en er is altijd dat inzicht dat verandering op gang brengt.