Terugblik

De afgelopen jaren hebben we op veel thema’s congressen en bijeenkomsten georganiseerd. Met als rode draad: ‘hoe organiseren en sturen we onszelf in de toekomst’? Een greep uit onze bijeenkomsten.

2019 – A Thousand Views

Hoe werk je effectief en multidisciplinair samen? Tijdens ons festivalcongres A Thousand Views in mei 2019 hebben we vanuit vele perspectieven inspiratie gevonden op deze vraag. Zo heeft filmregisseur Martin Koolhoven, en zijn hele crew, een schets gegeven hoe dit in de filmwereld werkt. Joris Luyendijk gaf een prikkelende lezing over ‘de zeven vinkjes’. Kijk hier de aftermovie.

2017 – Excellente HRM adviseur

In 2017 hebben we een veldonderzoek gedaan naar de excellente HR professional. Ruim 70 interviews, persoonlijkheidstesten en cv-analyses hebben een zeer interessant beeld opgeleverd. Een artikel over dit onderzoek is gepubliceerd en hier te lezen. Een persoonlijke uitleg is nog leuker.

2017 – Moderne Bazen

Januari 2017 was onze netwerkbijeenkomst met zo’n 100 directeuren en managers uit Noord-Nederland. Thema ‘moderne bazen’. Samen met Ben Tiggelaar schetsten we ons beeld bij de ontwikkeling van management. Passend bij het MD-programma dat we onlangs hebben ontwikkeld.

2015 People Analytics

Een  grootschalig congres met zo’n 120 directeuren en managers. Kun je op basis van relevante (mens)data succesvolle teams samenstellen en sturen? Ja, volgens Hollandse Nieuwe. Drie topsprekers hebben dit onderstreept. Peter van Uhm, stuurde 70.000 mensen aan. Rasmus Ankersen ontketent een revolutie in de sport en Geertje Dam heeft een algoritme ontwikkeld om succesvolle teams samen te stellen.

2014 Engagement

Zes jaar na onze eerste serie bijeenkomsten opnieuw stilgestaan bij het thema engagement. Tot onze grote verbazing nog steeds een onderbelicht thema. En dit terwijl de sterke correlatie tussen betrokkenheid van medewerkers en het resultaat van de organisatie al lang is aangetoond. Een must see keynote is beschikbaar.

2013 Werkconferenties vertrouwen

Het begrip ‘vertrouwen’ in zes kleinschalige werkconferenties verder uitgediept. Specifiek voor directeuren en raden van bestuur. Wat zijn de dilemma’s in het vinden van een balans tussen control en vertrouwen? En welke bronnen boor je aan? De Complexiteitstheorie en de U-theorie van Otto Scharmer onderbouwden de bijeenkomsten.

2012 Trust & Conficence

Een grootschalig congres met als kernthema vertrouwen. In het Engels mooi geduid met twee begrippen die beide een andere lading meebrengen. Met Herman Wijffels, Rob Wijnberg en Coen Verbraak als opmerkelijke combinatie van gastsprekers. Een videoverslag vindt u hier.

2011 Organisatie van arbeid

In 2020 is arbeid fundamenteel anders georganiseerd. Hoe organiseren en sturen we onszelf dan? Hoe zien arbeidsrelaties er tegen die tijd uit? Welke rol heeft HRM nu om daar op te anticiperen. Meer dan 200 adviseurs en managers HRM bezochten de drie bijeenkomsten.

2010 Podium van de toekomst

Een zeer bijzonder congres waar we met 150 directeuren en managers en 40 excellente studenten stil hebben gestaan bij de ‘organisatie van de toekomst’. En wel via een eigen ontworpen vorm: The Battle. Zie voor een kort fragment hier. Voor een inhoudelijk videoverslag zie hier.

2009 Organisatie van de toekomst

Een verkennende bijeenkomst over het tijdgewricht waar we naar ons idee in terecht komen. Zijn onze huidige manieren van organiseren en sturen nog actueel. Ruim 60 bestuurders en directeuren waren van de partij. We hebben een verslag in boekvorm uitgebracht. Nog verkrijgbaar.

2008 Engagement

Een zestal lunches georganiseerd met het thema Engagement. Kort gezegd: resultaat door betrokkenheid.
Per lunch waren zo’n 10 tot 15 directeuren en managers Communicatie en HRM aanwezig. Een hand-out is beschikbaar.