Sessie #2 Expertisenetwerk Veranderkunde – HR

Diversiteit en inclusie – Lidewey van der Sluis en de Mensenbieb
Diversiteit en inclusie: er valt veel over te leren en minstens zo veel in te ervaren. In deze sessie gaan we dat allebei doen! Hoogleraar Strategisch Talent Management Lidewey van der Sluis deelt haar prikkelende inzichten en visie op dit thema. Ze vertelt hoe je naar een optimum kunt zoeken binnen de context van je organisatie en welke rol HR daarin heeft.

Daarna ga je letterlijk aan tafel met diversiteit, bij de Mensenbieb. Je leent in deze bieb levende boeken. ‘De boeken zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Een transgender, dakloze, imam of vluchteling. Iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden’, vertelt kwartiermaker Hermen Jan Rijks. Luister naar hun verhalen en ga in gesprek.

Dit is de tweede van drie bijeenkomsten in 2022 van ons Expertisenetwerk Veranderkunde – HR. Meer over dit netwerk en deze jaargang lees je hier. 

  • 02.06.2022 -13.30 - 17.00 uur
  • Locatie volgt

Nieuwsgierig?

Aline vertelt je graag meer!